English -Dutch -   home   contact
 
Over de encyclopedie

Inleiding; Introdukshon; Introduction; Introduccion:

Curaçao Encyclopedia

Nederlands: De inleiding is in vier talen: nederlands, papiamentu, engels, spaans - navigeer het makkelijkst naar de nederlandse versie eerst met oproeping zoekfunctie (ctrl f) en vervolgens intikken @: inleiding in het nederlands.

Papiamentu: E introdukshon ta den kwater idioma. Pa yega mas fasil na e vershon papiamentu yama prome e funshon buskeda (ctrl f) i despues graba @: Introdukshon na Papiamentu den e espasio blanku.

English: The introduction is available in four languages. For the english version first call up the search function (ctrl f) followed by @: Introduction in English in the space provided.

Espanol: La introduccion es obtenible por el momentu solamente en holandes; papiamento; ingles - no hay version en espanol.


Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inleiding in het Nederlands
Sectie 1: Mijn eerste encyclopedie
Sectie 2: Gegevens over Curaçao
Sectie 3: Andere tijden; aan de slag!
Sectie 4: Zes fasen: Tekst; illustraties; actualisering en uitbreiding; vertaling; nieuwe site
Sectie 5: De zoekfunctie: Twee alternatieven
Sectie 6: Geen eenmansproject; accreditaties
Sectie 7: U kunt helpen bij de uitbouw / slotwoord

Hoofdstuk 2: Inleiding in het Papiamentu
Kapitulo 2: Introdukshon Papiamentu
Sekshon 1: Klik! Ata informashon!
Sekshon 2: Seis trayekto: Texto; ilustrashon; aktualisashon i ampliashon; tradukshon; pagina-wèb nobo
Sekshon 3: E mashín-buskeda
Sekshon 4: Akreditashon
Sekshon 5: Bo tambe por yuda den expanshon di e ensiklopedia / palabra final

Hoofdstuk 3: Inleiding in het Engels
Chapter 3: Introduction in English
Section 1: Information and prosperity
Section 2: Six steps towards final stage curaçao-encyclopedia
Section 3: Navigating the site: The search engine
Section 4: Accreditation
Section 5: Your collaboration / end words

Hoofdstuk 4: Inleiding in het Spaans
Capitulo 4: Introduccion Español: en proseso

Hoofdstuk 5: Goede schrijfwijze woordenlijst
Hoofdstuk 6: Schrijfwijze speciale tekenslijst


Nu volgt de behandeling van het onderwerp:

@: Inleiding in het Nederlands

Hoofdstuk 1:
Sectie 1: Mijn eerste encyclopedie
Ik kreeg mijn eerste encyclopedie in 1968: een gloednieuwe New Age Encyclopedia, die tot en met de dag van vandaag niet alleen nog steeds een prominente plaats in mijn boekenkast inneemt, maar ook wordt gebruikt. Mijn vader had de belangstelling van zijn zoon om door middel van het geschreven woord kennis tot zich te nemen, ontdekt en had het vooruitzicht om positief daarop in te spelen. Ik was meteen hooked, zoals de Amerikanen het zo gevleugeld uitdrukken en heb die encyclopedie velerlei keren compleet uitgelezen, althans alle 20 boeken van de normale editie en de atlas. Alleen het medisch gedeelte (nog vier boeken) kon aan mijn aandacht ontsnappen daarmee aangevende, dat ik in ieder geval geen dokter zou worden. Ik beschikte met de New Age zowaar over één van de eerste versies van het toekomstige Internet en zij heeft mijn kennisbasis zeker geen windeieren gelegd.

Sectie 2: Gegevens over Curaçao
Het was en is grotendeels nog zo, dat het achterhalen van informatie met betrekking tot gegevens over Curaçao een hele moeilijke onderneming is. En als ik dan toch de moeite had genomen om onderzoek te doen naar reeds te boek staande gegevens of door middel van eigen onderzoek, hoe primitief ook, data had verzameld, vond ik het steeds jammer, dat de mogelijkheden ontbraken om die met anderen te delen of deze op een zodanige plaats te bewaren, dat zij op relatief gemakkelijke wijze door andere onderzoekers geraadpleegd zouden kunnen worden. Op grond van deze mentaliteit ben ik in de loop van de jaren steeds erg vrijgevig geweest met informatie, jazelfs de behoefte hiertoe in die richting geleid, dat ik gedurende vele jaren uitgever van een tijdschrift ben geweest. Het gedrukte woord, ook met een commerciële grondslag blijft echter een kostbare onderneming, die ook mede door de op grond van de doelmatigheid gedicteerde formaat toch niet de juiste informatiedrager is voor de hoogschalige voorziening die ik ten behoeve van de gemeenschap wou vastleggen.
Toen kwam mijn interesse voor de staatkundige realiteiten en ontwikkelingen van Curaçao in het bijzonder met de zoektocht naar de relevante informatie daaromtrent. De gegevens die op deze wijze werden bloot gelegd waren mijns inziens van zulk een doorslaggevend belang, dat mijn verlangen het met de rest van mijn (ei)landgenoten te delen stevig aan intensiteit toenam.

Sectie 3: Andere tijden; aan de slag!
Het zijn nu andere tijden. Mijn New Age zat nog steeds in de boekenkast te pronken, maar Encarta had in het tweede gedeelte van de 1990 jaren zijn plaats als snelle informatieverschaffer ingenomen. Wij zitten op dit ogenblik in het begin van 2008 en slechts een korte afstand verwijderd van de voltooiing van het eerste decennium van de 21ste eeuw. De encyclopedie bestaat weliswaar nog steeds, maar zij heeft het als informatieverschaffer definitief tegen het wereldwijde electronische web afgelegd. Het Internet regeert ook op Curaçao op koninklijke wijze en dit zou het medium moeten worden door middel waarvan ik de informatie die ik naar de oppervlakte uitgroef, met de mijnen, jazelfs met de gehele wereld zou gaan delen. Alleen, hoe het platform zou worden ingericht was mij, zo’n twee jaar vóór de datum van deze bekentenis niet geheel duidelijk. Mijn eerste Internetproductie-ervaring is nu ruim één jaar oud. Reeds daarvoor had ik het voornemen opgevat om een encyclopedie als basis voor de informatievoorziening te gaan gebruiken. Een electronische encyclopedie, want het digitaliseren van informatie was mij reeds een tweede natuur. Makkelijker gezegd dan gedaan, ook al haalde ik uit mijn kennismaking met het Wikipediaproject een grote brok inspiratie. In December 2006 werden mij de schubben eindelijk van de ogen gezalfd en was ik niet blind meer. In de loop der tijden had ik uiteraard ook een Encyclopedie Nederlandse Antillen aangeschaft en daarmee had ik de meest uitzonderlijke grondslag voor een Curacaosche encyclopedie verworven. Met maar liefst 535 bladzijden en zo’n 1.500 illustraties echter zo uitgebreid, dat je ervan terugschrok. De angst bij het aanschouwen van het lijvig boekwerk smoorde aanvankelijk de bereidwilligheid in de kiem. Ik was echter beter bewapend dan ik aanvankelijk wou toegeven: Met het schild van de wilskracht en het idealisme en zelfs twee scanners met tekstverwerkers ter beschikking toog ik op de 4e van die maand aan de slag. De eerste paar dagen waren een geploeter met de bewerking en de planificatie maar al gauw verwerd het scanner-open-scanner-dicht, knopje-drukken-nalezingsplicht tot een normale bezigheid. Het zou zeer waarschijnlijk meer dan een jaar arbeid worden dacht ik aanvankelijk, althans het eerste tekstverwerkingsgedeelte, want tot een dagtaak zou ik het project niet kunnen verheffen. De digitalisering van gegevens verliep echter na de eerste hindernissen redelijk snel en op Augustus 20, 2007 rondde ik de eerste 13 letters (A tot en met M) af. Het tweede deel van de digitalisering (letters N tot en met Z) verliep nog sneller. Op November 15, 2007 kon het sein ‘brand meester’ worden afgegeven. Deze snellere verwerking is natuurlijk te wijten aan de vlotheid die inmiddels was verkregen, maar ook op grond van het feit, dat dit tweede gedeelte zeer zeker minder volumineus is dan het eerste gedeelte. Te zijner tijd zullen statistische gegevens van de encyclopedie worden vastgelegd en bekendgemaakt, maar het is nú al mogelijk wat interessante gegevens te vermelden. De letters A tot en met M van het originele boekwerk omvatten bijvoorbeeld 326 bladzijden versus maar 205 voor het gedeelte N tot en met Z. De dikste (meeste pagina’s) letter is G met 56 bladzijden in het originele boekwerk, maar ook B (52 pagina’s) en S (51) komen goed voor de dag uit. De kleinste letters van het originele boekwerk zijn, overigens geheel volgens verwachting, Q (1 bladzijde) en X (ook 1 bladzijde). Y of IJ redt het nog net met haar 2 pagina’s en U verrast ten ongunste met slechts 3 pagina’s.

Sectie 4: Zes fasen: Tekst; illustraties; actualisering en uitbreiding; vertaling; nieuwe site
Het project tot de creatie van een Curacaosche encyclopedie is in zes stukken gedeeld. Het eerste deel behelsde de digitalisering van de tekst. Reeds bij de aanvang werd de doelstelling geplaatst, dat de encyclopedie bij het voltooien van deze eerste fase geïnaugureerd zou worden. Naar mijn inzien is reeds de mogelijkheid tot het verkrijgen van de tekstinformatie belangrijk genoeg om deze aan het publiek te gunnen. 
Het tweede deel, die volgens de oorspronkelijke planificatie ook behoorlijk wat tijd in beslag zou gaan nemen, behelst de digitalisering van de illustraties; meesten foto’s, maar ook al hetgeen dat als rekenkundig tabel of andere enumeratie gepresenteerd is.

Ten derde het bijwerken en de uitbreiding van de gegevens. De meest recente editie van de gedrukte encyclopedie dateert uit 1985 en is nu dus behoorlijk oud. De informatie daarin moet dringend worden geactualiseerd, geen sinecure. Daarnaast hebben zich in de afgelopen 23 jaar allerlei nieuwe ontwikkelingen op Curaçao voorgedaan. Nieuwe projecten, nieuwe persoonlijkheden, nieuwe ontdekkingen. Gewoon teveel om op te noemen. Dat moet onderzocht, verwerkt en opgenomen worden in de electronische encyclopedie, met een zodanige gedetailleerdheid, dat deze de eerste naslagwerk voor de in Curaçao geïnteresseerde onderzoeker wordt. Om deze doelstelling te bereiken zal een bepaalde werkwijze worden gevolgd, die in het kort hierop neerkomt, dat elke onderzoeker of belangstellende materiaal zal kunnen bijdragen. Het liefst in digitaal formaat, maar dit onderdeel is ingesteld om ook gedrukte, getypte en misschien zelfs geschreven informatie te kunnen aannemen in één van de op Curaçao gangbare talen bovendien. Dus één van de twee officiële talen (Nederlands of Papiamentu), het Engels of het Spaans. De informatie zal ook in die taal beschikbaar worden gesteld (er komt dus voorlopig geen vertaling van de basisgegevens), maar de (alfabetische) volgorde van de encyclopedie en de onderzoeksgegevens die van ondergetekende uitgaan zijn in het Nederlands. Voor de onderzoeker is het dus toch van belang om de Nederlandse taal machtig te zijn voor met name niet naamgebonden thema’s. Te zijner tijd komt er ook een vertaling op meertalig niveau van de encyclopedie, zoals uit de betiteling van deze sectie reeds blijkt. Maar als er ondertussen iemand wil opstaan om haar in de genoemde of andere talen te vertalen, dan is hij / zij bijzonder welkom. De onderzoeker, die de in andere taal dan het Nederlands beschikbare informatie tot zich wilt nemen, zal die taal uiteraard machtig moeten zijn of een vertaler dienen te verzorgen. Onze uiteindelijke doelstelling is een verfijnde Curacaosche encyclopedie met up to date informatie in de vier talen die hier te lande gebezigd worden en kosteloos verkrijgbaar.


Sectie 5: De zoekfunctie: Twee alternatieven
In een encyclopedie moet men zoeken naar informatie. De zoekfunctie en haar zoekmachine dienen erop berekend te zijn om onderzoek, het vinden van onderwerpen, te vergemakkelijken. Onze mogelijkheden waren hierbij enigzins beperkt en de zoekfunctie is voor deze eerste editie toch relatief primitief, alhoewel wij hebben getracht om binnen dit kader het functioneren van de zoekmachine zo doelmatig als mogelijk te doen zijn. Hiervoor zijn er twee alternatieven.

1e alternatief: Deze omvat het algemeen zoeken naar een woord. De onderzoeker heeft hierbij de doelstelling om het voor komen van het woord in de gehele encyclopedie of in de lettergroep waarin deze in de basis is onderverdeeld, of zelfs per individuele letter, na te trekken. Hij / zij activeert eerst de zoekmachine {control (ctrl) f = find} en tikt vervolgens het betrokken woord daarin en loopt deze na en maakt aantekeningen naarmate de zoekmachine het woord opspoort.

2e alternatief: De onderzoeker die echter op zoek is naar het betrokken artikel, wordt door deze werkwijze gefrustreerd. De encyclopedie bevat duizenden woorden en sommige komen tientallen of zelfs honderden keren daarin voor. Een woordzoek is dan dus niet de meest doelmatige wijze om snel bij het gewenste artikel te komen. De middelen ontbreken echter bij deze eerste versie van de encyclopedie om een verfijnde zoekfunctie te creëren. Om deze redenen is het volgende alternatief geschapen:

1. De encyclopedie is in de eerste plaats onderverdeeld in lettergroepen, elk vier letters omvattende. Is de onderzoeker dus op zoek naar het onderwerp ‘Curaçao’ bijvoorbeeld, dan activeert hij / zij dan eerst de betrokken lettergroep met zijn / haar muis. In de tot nu toe nieuwste versie van de encyclopedie heeft hij / zij trouwens geen keus hierbij: De lettergroepen worden automatisch geactiveerd.
2. Hierna heeft hij / zij de optie het zoeken te preciseren, door de betrokken letter uit het alphabet op te roepen. Deze stap is zeer aan te bevelen. Alle lettergedeelten beginnen namelijk met de vermelding van de betrokken letter, voorafgegaan door het opschrift de letter. De onderzoeker tikt dan in het zoekvoorbeeld ‘Curaçao’ het opschrift de letter C of simpelweg letter C - alleen C intikken is uiteraard ondoenlijk - in de zoekmachine, die dan vervolgens naar die letter navigeert. Ik heb voor de leukheid een korte geschiedenis van alle letters , dus daar een bijkomende reden om die letter toch af en toe op te zoeken.
3. Vervolgens zijn de titels van de hoofdartikelen en in veel gevallen ook van bepaalde artikelonderdelen aangeduid met de leestekencombinatie
‘@:’. Let op: apestaartje; geen a! Let ook op de dubbele punt, want ook die leesteken moet in de zoekmachine worden geïncorporeerd, anders gaat zij enkel op zoek naar het leesteken ‘@’ zonder dubbele punt. Daarvan komen er te zijner tijd ook heel wat in de encyclopedie, naarmate deze wordt geactualiseerd en onder andere van e-mail adressen voorzien. De onderzoeker tikt dus het opschrift ‘@:’ in de zoekmachine met daarachter na een spatie het onderwerp waar hij / zij naar op zoek is. In het algemeen kan dit zowel in hoofd- als kleine letters, het zoeken is dus niet zogenaamd case sensitive. In principe navigeert de zoekmachine dan naar dat artikel of artikelonderdeel. Ja, inderdaad, wij hebben de encyclopedie op die manier verwerkt ten einde Uw zoekmoeite te vergemakkelijken.
4. Tenslotte zijn lange artikelen in hoofdstukken, enzovoorts onderverdeeld, zodat de onderzoeker hierbij de mogelijkheid heeft om reeds bij het begin van dat artikel (de inhoudsopgave) een overzicht te krijgen van hetgeen aangeboden wordt - zie hiervoor verderop.

Er zijn uiteraard thema’s, die op meer dan één manier kunnen worden opgezocht. Een voorbeeld: Is het beter om in de zoekmachine ALM, A.L.M. of Antilliaanse Luchtvaarmaatschappij te plaatsen? En er zijn titels met allerlei vreemde woorden van met name Papiamentse of Spaanse oorsprong, die met het gebruik van speciale leestekens worden geschreven. Om het zoeken hierbij te vergemakkelijken hebben wij één van de volgende mogelijkheden ontworpen:
• óf verwijsindicaties voor de meest gangbare onderwerpen voorzien van het opschrift
‘@:’
• óf de uit meerdere woorden bestaande titel van het artikel elk van het opschrift
‘@:’ voorzien. Met name bij namen is dit laatste het geval.
• In verscheidene instanties hebben wij de titels uitgebreid met een benaming van het onderwerp, waarvan gedacht / verwacht wordt, dat de onderzoeker het op die manier zal willen opzoeken. Een groot aantal verwijzingen zijn op deze manier komen te vervallen. ALM is reeds een voorbeeld, maar ook een woord als katoenboom (katunbom) kan in dit rijtje worden opgenomen.
• Een zogenaamde goede schrijfwijze woordenlijst gemaakt, waar de schrijfwijze mét speciale leesteken van een groot aantal van met name woorden van Papiamentse of Spaanse oorsprong zijn opgenomen; ook namen.
• Tenslotte een lijst gecreërd van de wijze waarop vreemde leestekens geschreven worden.

Een eerste voorbeeld: Als de onderzoeker dus ‘@: ALM’ in de zoekmachine tikt, dan komt hij / zij in de meest recente verwerking van de encyclopedie nu direct bij de titel van het hoofdartikel terecht. Deze is namelijk bewerkt met additionele beschrijvingen en de verwijsindicaties zijn komen te vervallen. Er is echter bij het gebruik van de verwijsindicatie @: ALM een kleine, helaas niet te vermijden omzeiling. Om die omzeiling te vermijden kan de onderzoeker dan het beste de afkorting A.L.M. hanteren. Het is onze bedoeling om dit soort onhebbelijkheden zoveel als mogelijk te vermijden, maar zelfs bij een zeer verfijnde zoekmachine kunnen zij toch voorkomen, inherent als ze zijn aan dit type naslagwerken. De onderzoeker bijte dus door tot en met de voldoening toe. Mogelijk is natuurlijk ook, dat het onderwerp nog niet in de encyclopedie is opgenomen (de noodzaak tot uitbreiding blijft in de komende tijd belangrijk). De onderzoeker kan ons over deze tekortkoming informeren door middel van het contactmechanisme, die als onderdeel van het Internetadres is opgenomen.

Een voorbeeld van een meervoudige betiteling: Bij het intikken van de zoekwoorden ‘@: doktoor’, ‘@: da costa gomez’, of zelfs ‘@: frumencio’, komt de onderzoeker bij de titel van het artikel zelf aan, die in dit geval van drie [email protected]:’s is voorzien.
Een voorbeeld van een van de onderzoeker te verwachten schrijfwijze: In de encyclopedie is de benaming voor de schouwburg Centro Pro Arte. Verwacht echter van de argeloze Curaçaosche onderzoeker ook met name de schrijfwijze Sentro; let op de ‘s’! Ter ondervanging hiervan is bij de zoekcriteria Sentro Pro Arte, een verwijzing naar het goede adres opgenomen.
Belangrijk is wel, dat de onderzoeker goed zijn woorden kan schrijven, met de leestekens en / of letters die daarbij horen. Het woord is namelijk aloë en niet aloe. En het is koloniër en geen kolonier. Let op de trema op de e’s. Met name bij woorden in het Papiamentu (biná en geen bina); dient de onderzoeker zich van het bestaan van dit soort woorden bewust te zijn, anders zoekt hij zich een ongeluk. Hiervoor heeft hij / zij dan de lijst goede schrijfwijze van woorden plus de lijst hoe vreemde leestekens te incorporeren.

Sommige onderwerpen zijn heel erg lang en bevatten secties, die ook behoorlijk uit dijen. Het onderwerp Geschiedenis van de Nederlandse Antillen (in de oorspronkelijke boekvorm formaat slechts ‘geschiedenis’) is zo één. Een ander voorbeeld is het onderwerp Bevolking van de Nederlandse Antillen. Zo’n hoofdonderwerp behandelt een hele serie subthema’s en de onderzoeker is mogelijk op zoek naar zo’n subonderdeel. Dan wilt hij / zij niet de hele hoofdonderwerp nalopen om te ontdekken, dat hetgeen waar hij / zij op zoek was, pas in het midden of zelfs tegen het einde van het artikel zit. Om dit te vermijden en het zoekgemak te verhogen zijn deze lange onderwerpen voorzien van een inhoudsopgave. De inhoudsopgave geeft een bepaalde indeling aan. De onderzoeker kan hierdoor bij het begin van het artikel al analiseren of, hoe en waar het door hem gezochte sub-thema wordt behandeld en dan op de wijze van deze indeling daar naar toe navigeren.

In het algemeen is de methode wat primitief, zoals reeds aangegeven, maar bij gebrek aan middelen toch toegepast, uitgetest en bevonden dat hij redelijk goed werkt. Wij hopen dat het een goede dienst zal bewijzen aan al diegenen die straks aan het zoeken zijn in de encyclopedie. Wij ontvangen graag Uw suggesties om de zoektocht nog aangenamer en doelgerichter te maken. Men hantere hiervoor het contactmechanisme. Te zijner tijd en deel uitmakende van het vierde traject is het de doelstelling om de website geheel te vernieuwen met onder andere een geraffineerde zoekfunctie en voor de toekomst is het ook de hoop, dat er versies in minstens de op Curaçao gangbare talen zullen verschijnen.

Sectie 6: Geen eenmansproject; accreditaties
Een encyclopedie is uiteraard geen eenmansproject, ondanks het feit dat deze eerste versie slechts door één persoon is bewerkstelligd. Maar reeds bij de realisatie van de website zijn er al meer personen bij betrokken en hierbij willen wij zeer zeker een hartelijke dankwoord uitspreken aan de ontwerpers van
Spin Webdesign: Jora De Jong en haar digitale kunstenaars. Maar de encyclopedie in boekvorm zelf is een werk van heel veel personen geweest. De allereerste productie verscheen in mei 1969 en het was een groot succes. De herziene druk, die ten grondslag ligt aan deze electronische verwerking verscheen in 1985. Hij werd ingeleid door wijlen Dr. René A. Römer, onder andere oud gouverneur van de Nederlandse Antillen en voorgezeten (hoofdredacteur) door een andere uitzonderlijke Curacaoenaar: Dr. Jules Ph. De Palm. In het originele boekwerk staat echter ook een lange lijst van medewerkers opgenomen en aan hen onze erkentelijkheid voor dit bijzonder doorslaggevend document. Op deze website kan uiteraard een vermelding van deze medewerkers niet ontbreken.

Sectie 7: U kunt helpen bij de uitbouw / slotwoord
Eerder hebben wij het al vermeld: Dit is de eerste versie van een voortdurend project. Ik ben er trots op de inspanning van de stamvaders op deze wijze te hebben vertaald. Reeds nu staat hier bijzonder waardevolle informatie in over met name Curaçao. Binnenkort is dit een goudmijn. U kunt bijdragen om de schachten nog dieper de aarde in te slaan: Naar analogie van Wikipedia, nodig ik U uit om hieraan deel te nemen als onderzoeker of aandachtige lezer. En ik hoop, zeker wetende, dat U van dit werk moge en zult genieten.

Hitzig Bazur
Januari 8, 2008


Hoofdstuk 2: Inleiding in het Papiamentu

@: Introdukshon na Papiamentu

Kapitulo 2: Introdukshon Papiamentu
Sekshon 1: Click! Ata informashon!
Dikon no un ensiklopedia na Papiamentu? E motibu pa esaki ta masha simpel. Mi a sali for di e base di e
Encyclopedie Nederlandse Antillen, un produkshon na Hulandes. Ya tabata un gran trabou kaba (kasi un aña di digitalisá informashon) pa konbertí e ensiklopedia di Antiyas Hulandes den un dokumento pa Internet. Lo ta adishonalmente un trabou hopi grandi pa realisá e siguiente fasenan di e proyekto, kualnan lo ta digitalisashon di e ilustrashonnan, aktualisashon i ampliashon di e informashon basiko i realisashon di un pagina wèb sofistiká. Eventualmente nos mes lo hasi e trabou di tradukshon ku hopi plaser, pero aworaki esei simplemente no ta na òrdu. Si akaso tin un hende of grupo di hende eifó, ku lo kier okupá nan mes ku e trabou aki mientras tantu, esta di tradusí e ensiklopedia en todo kaso na Papiamentu, pero tambe na por lo menos e otro dos idiomanan ku ta generalmente huzá riba nos isla (Ingles i Spañó), boso ta bon bini!

E ensiklopedia digital aki ta finalmente e expreshon di mi deseo di pone informashon di nivel haltu disponibel pa públiko. Mi a haña mi promé ensiklopedia (New Age) na 1968 i for di e tempu ei mi ta enamorá di e konsepto aki. Un ensiklopedia ta manera e Internet, e telearaña amplio di informashon fasilmente aksesibel di awendía. Ademas mi ta hopi bon motivá pa kompartí informashon. E bèrdad lo hasi hende liber ta un opinion spiritual generalmente konosí. E bèrdad ta konsistí di informashon i pa esaki hasi bo liber, bo mester por han’é si! Haña informashon over di Kòrsou ta un kos difisil, ku mi ta purba remediá ku kreashon di e ensiklopedia elektroniko aki. Informashon mester ta fasil pa haña i mi a hasta krea un slogan en base di esei: Klik! Ata informashon! Ora informashon relevante ta en berdad djis un klik leu, e ta bai hasi bo liber definitivamente.

Sekshon 2: Seis trayekto: Texto; ilustrashonnan; aktualisashon i ampliashon; tradukshon; pagina-wèb nobo
Mi a planifiká un trayektoria di seis stap pa ku e kreashon di e curaçao-encyclopedia. E promé stap, ku ya bo ta aksesando ta e texto. Esaki ta bini for di e texto di e Encyclopedie Nederlandse Antillen ku mi a pasa digitalisando den e periodo December 4, 2006 pa November 15, 2007. For di e inisio mi a determiná kaba, ku lo mi a pone kada avanse signifikante na disposishon di públiko. E hecho ku mi tin awor tur e texto den formato digital, ta un di e avansenan signifikativo ei.

E di dos stap ta e digitalisashon di e ilustrashonnan di Encyclopedie Nederlandse Antillen. Ya e proyekto ei ta avansando hopi bon i esei ta enserá ku pronto lo bo por haña un buki di ilustrashon tambe riba e pagina wèb aki.

E di tres i di kuater stap ta bai huntu. Nan ta enserá aktualisashon i ampliashon di e curaçao-encyclopedia. E Encyclopedie Nederlandse Antillen a wordu presentá pa promé biaha na 1969 i su mas resien vershon ta di 1985. E informashon ei pues ta un kuart siglo bieu. Ademas, den e 22 áñanan ku a pasa, Kòrsou a konosé un multitud di desaroyo nobo: Personajenan nobo; proyektonan nobo; diskubrimentunan nobo. Mester investigá, dokumentá i digitalisá tur esaki, loke tambe ta un enorme trabou. Pa logra esaki, un proyekto ku nos kier kompleta pa fin 2008, mi ta bai sigi e sistematika di trabou, ku ta wòrdu diskribí mas abou na Sekshon 5: Bo tambe por yuda den expanshon di e ensiklopedia.

Mi ta premirá e stapnan di tradukshon i un pagina-web nobo pa e di dos mitar di 2009. E tradukshon den e kuater idiomanan di Kòrsou lo ta un tremendo logro. Un pagina-wèb nobo ta spesialmente orientá pa krea un ensiklopedia digital super sofistiká, ku ta hasi honor na dos kriteria basiko ku mi tin. Na promé luga pa e informashon bira realmente al estilo di Klik! Ata informashon! I na di dos luga pa e data ku e investigadó yega na dje na e momentunan ei ta esun mas aktualisá ku e por logra di e topiko en kuestion. Pa yega asina leu tin ahinda basta trabou pa hasi.

Sekshon 3: E mashín-buskeda
Pa fasilitá bo buskeda di informashon den e curaçao-encyclopedia nos a krea dos posibilidad.
Posibilidad 1: Esaki ta enserá, ku e investigadó kier buska e presensia general di un palabra den e ensiklopedia, den e grupo di lèter den kual esaki ta repartí den su base of den un lèter individual. Pa esaki e ta aktivá e mashín-buskeda {control (ctrl) f = find} sigí pa e palabra korespondiente. Segun e mashín ta pasa pa inkubri e palabra, e investigadó ta hasi su anotashonnan.

Posibilidad 2: E investigadó ku ta en buska di un topiko sinembargo, lo wòrdu frustra kompletamente pa e posibilidad 1. E ensiklopedia ta kontené hopi mil palabra i algun di nan ta aparesé tin ora mas ku dies of te hasta mas ku shen biaha. Un buskeda di palabra pues no ta e manera mas efisiente pa yega na e artikulo deseá. Pa yega na un forma mas efektivo, e investigadó mester sigi e siguiente stapnan aki:

1. Na promé luga, aktivá e grupo di lèter, den kual nos a repartí e ensiklopedia den su base. Esei den e vershon mas resien ya ta tur fasil ku tin. E investigadó ta djis klik riba e grupo korespondiente, kual ta konstantemente den su bista, mientras e ta na e pagina wèb di e curaçao-encyclopedia.
2. Despues di esei, e por presisá e buskeda mas ahinda, door di aktivá e lèter korespondiente. Tur sekshon di lèter ta kuminsá ku e menshon di e lèter korespondiente, presidí door di e letrero: de letter. Pa presisá su buskeda e investigadó tipikamente lo hinka den su mashín-buskeda e letrero de letter c of simplemente letter c, si e ta buskando por ehèmpel e palabra-topiko Curaçao. Pa rasonnan obvio, djis e lèter c solamente lo no ta masha efisiente. Unabes ku e investigadó hasi e stapnan aki i primi e boton di “enter” riba su teklado, e mashín-buskeda ta surf bai na e sitio korespondiente. Pa hasi e biahamentu na e lèternan un poko mas interesante, mi a diskribí kada un ku un pida historia.
3. Seguidamente mi a marka tur e titulonan di e artikulonan prinsipal i den hopi kaso di algun sub-artikulo tambe, ku e letrero “@:”. Paga tinu si!: Ta un rabu di makaku, no un a. Paga tinu tambe pa e “dubbele punt”; e piësa di lesa ei tambe mester wòrdu inkorporá den e mashín-buskeda, pa evitá ku e ta bai en buska di @ komo parti di un adrès elektroniko. Pa yega mas fasil na e direkshon pues e investigadó en buska di por ehèmpel e topiko Curaçao ta tik @: Curaçao den su mashín-buskeda, ku siguientemente ta biaha bai na e adres ei den e ensiklopedia. Ojo! pa e espasio entre e dos partinan di e letrero ku mester hinka den e mashín. Den kaso di @: Curaçao lamentablemente tin tòg varios aparishon di e letrero aki, pero den mayoría otro kaso e sistematika aki ta brinda e oportunidad pa yega na e topiko deseá den of un of a lo maximo dos / tres tiru.
4. Pa fasilitá e buskeda ahinda mas, nos a subparti artikulonan largu den varios piësa, ku un lista di kontenido na kuminsamentu. Lesa mas di esaki akibou.

E difinishon di e temanan pa buska mes tambe por presentá varios difikultad. Algun ehémpel: En todo kaso por el momentu, te ora ku bini e tradukshon na Papiamentu mester buska Curaçao i no Kòrsou. Pero kiko nos lo hinka den e mashín-buska: ALM, A.L.M. of Antilliaanse Luchtvaarmaatschappij? I kon nos lo hasi ku titulonan den kual tin palabranan straño, di espesialmente origen Papiamentu of Spañó, ku ta huzá piësa-lesa spesial? Pa fasilitá e buskamentu akinan, nos a krea e siguiente posibilidadnan:
• òf un referensha pa e topikonan mas komun, presidí pa e letrero @:. Por ehèmpel e ensiklopedia ta trata Centro Pro Arte, pero e investigadó ku buska Sentro Pro Arte – paga tinu riba e “s” na luga di e “c” – ta haña un referensha.
• òf nos a pone e letrero @: na kada palabra di e titulo ku ta konsistí di multiple palabra. Un ehèmpel ta Doktoor Moises Frumencio da Costa Gomez
• Of nos a amplia e titulo standard ku diskripshonnan di kual nos ta pensa of spera ku e investigadó lo buska e topiko di e manera ei. Di e manera aki nos a eliminá un gran kantidad di referensha, mejorando ku esei mesora tambe e kompaginashon di e ensiklopedia. ALM ta un ehèmpel akinan, pero tambe katoenboom / katunbom.
• Nos a traha tambe un asina yama goede schrijfwijze woordenlijst (lista di kon skirbi palabra bon), ku ta inkluí un gran kantidad di palabra di espesialmente origen Papiamentu / Spañó, ku ta wòrdu skirbi ku piësa-lesanan spesial. E lista ta inkluí nòmbernan tambe. Ehèmpel ta aloë i no aloe; biná i no bina, koloniër i no kolonier, pero tambe María i no Maria i te hasta (landhuis) Savonèt i no Savonet. E investigadó lo hasi bon pa konsultá e lista aki (Hoofdstuk 5; kapitulo 5).
• Finalmente nos a traha un lista di kon ta skirbi lèternan ku piësa-lesanan spesial (Hoofdstuk 6 = kapitulo 6).
• Algun artikulo ta hopi largu i nan tin sekshonnan ku tambe ta hopi extenso. Dos ehèmpel ku ta bin na mente lihé ta Geschiedenis van de Nederlandse Antillen i Bevolking van de Nederlandse Antillen. Pa fasilitá e buskamentu akinan, mi a subparti nan den varios piësa standard (hoofdstuk; sectie; paragraaf; deel) i a grupanan den un "inhoudsopgave" (kontenido) na inisio di e topiko. Di e manera ei e investigadó por determiná mesora, si, kon i unda respekto di e tema ku e ta buskando i sequidamente e por nabegá bai aya huzando e difinishon di e kontenido mes. Nos lo apresia kualkier sugerensha pa mejorá e efektividad di e buskeda; pa esaki tuma kontakto via di e mekanismo di kontakto.
 
Sekshon 4: Akreditashon
Un ensiklopedia naturalmente no ta un proyekto di un hende so, aunke ku e promé vershon aki a wòrdu realisá door di solamente un persona. Pero ya pa konstrukshon di e pagina-wèb kaba, tabatin envolvimentu di mas hende: Jora de Jong i su konstruktornan na
Spin Webdesign, na kendenan nos a extendé un gratitud spesial kaba den e sekshon di bon bini.
Pero e Encyclopedie Nederlandse Antillen den forma buki, ku ta forma e base di e curaçao-encyclopedia mes tambe tabata trabou di masha hopi hende. E promé vershon a aparesé na 1969; e vershon revisá, ku ta e base di e produkshon digital aki, a aparesé na 1985. Ela wòrdu introdusí door di Dr. René A. Römer di felis memoria, entre otro ex gobernadó di Antiyas Hulandes i presidí door di un otro Yu di Kòrsou exepshonal: Dr. Jules Ph. De Palm. Den e trabou original tin ademas inkorporá un lista largu di kolaboradónan i na nan nos orguyoso rekonosementu pa un trabou tan fundamental. E sitio-net aki ta inkluí un lista di e kolaboradónan aki.

Sekshon 5: Bo tambe por yuda den expanshon di e ensiklopedia / palabranan final
Kada investigadó of interesado por aportá material. Preferiblemente digital, pero obranan imprimi, di tik of te hasta skirbí na man tambe ta bon biní. No djis den Hulandes so tampoko: E produktor por manda su trabou den un di e otro idiomanan ku nos ta huzá generalmente na Kòrsou tambe. Pues i naturalmente den Papiamentu, Ingles i Spañó. E informashon lo keda obtenibel den e idioma ei tambe (por el momento lo no tin tradukshon di e informashonnan basiko), pero e orden alfabetiko di e ensiklopedia lo ta basa riba Hulandes. E investigadó preferiblemente lo mester tin algu di dominio di Hulandes tòg pa espesialmente topikonan ku no ta nòmber. Segun nos liña di traha, na su debido tempu lo bin un tradukshon den multiple idioma di e ensiklopedia, pero si entre tantu un hende of grupo di hende kier lanta pa hasi e trabou aki, boso ta bon bini. E investigadó, ku kier saka informashon for di un di e otro idiomanan ku no ta Hulandes, lo mester dominá e idioma ei naturalmente òf bin ku su propio traduktor.

Mi ta hopi orguyoso di tabatin e privilegio di tradusí e trabou di e patriarkanan di e forma aki. For di e momentu aki kaba tin informashon sumamente valioso riba espesialmente Kòrsou. Dentro di poko e sitio ta un mina di oro. Pa e motibu ei mi ta sigur, ku lo bo disfrutá di e trabou aki, na kual lo bo bolbe frekuentemente segun bo ta konbirti’é den un hèrmènt di gran uso pa bo investigashonnan.

Hitzig Bazur
Januari 8, 2008


 
Hoofdstuk 3: Inleiding in het Engels

@: Introduction in English

Chapter 3: Introduction in English
Section 1: Relevance of information for the final achievement of prosperity
In the beginning of 1999 I ventured into a project of very special significance with Mr. Oswald Van Der Dijs of the Lovers Industrial Corporation. Oswald and I met for the first time in late 1998, and we talked. He had been thinking about the problems confronting his native island for a long time and wanted to do something about the direction in which things were going. I had been pondering along the same lines. I had also been working upon a trajectory of providing information, since I had detected, that one of the missing links on the road towards a positive development was the lack of information.

Oswald and I embarked on what we defined to become the Prosperity Foundation, defining this not as just an additional construction to enlarge the jungle of similar entities already weighing down the island, but as a tangible road towards the achievement of prosperity for all the inhabitants of Curaçao. Per end 1999 he decided to abandon the project for the time being, and him being the sole financial bone, the decision placed the development of the foundation on a standstill. But I was to continue on the quest created, having by then built into the doublesided notion that would lead to this point in time. One of the sides of the notion was the realization, that the Curaçao population believes that the main cause for the lack of positive development on the island can be ascribed to a disfunctioning of the governmental structure in general. The research that I was to eventually undertake into this topic, would lead to two very distinctive achievements:


• first the exposure of the correct legal basis of the Antillian and Curaçao governmental systems, versus the violations that local politicians inflict upon this legality in their daily electoral and governmental practice;
• second, the desire and need of making this information available to the public would bring me into my first experience with the construction of and placement of information on the world wide web.

The second notion surfacing out of the investigation was the one related to the availability of information about the island. Fact is, that there is a large body of data available and I am able to dramatically ascertain this, after my experience with the digital translation of the Encyclopedie Nederlandse Antillen. Fact is also, however, that this information is quite hard to access.  As I was going through the process of discovering the data pertinent to my research on the governmental system of the Netherlands Antilles, and with the need to make this information available as broadly and yet as economically as possible, and experiencing the quickness, detailing possibility and staying power of information on the Internet, I was very much encouraged to direct the creation of the database of information on Curaçao upon this medium. I wanted this newly amassed information to be just one click away – I even developed a new slogan for this in Papiamentu (Click! Ata informashon! - Click! There’s your information!).

In the end, the Internet was destined to become my logical choice. I had been exposed to one of the most primitive expressions of Internet-type information since young: My father presented me with my first encyclopedia (New Age) since I was just eight years old. Then in the late 1990’s, when my printed New Age was replaced by the electronic Encarta, I could hardly not notice how much more efficient it was to retrieve information, and that it was also in fact possible – and quite effortlessly and economically at that - to update the basic database. A revision of a printed encyclopedia is a rather costly and extensive project. Thusly the basic premise was set: My click-there’s-your-information project would become a digital encyclopedia made available on the Internet.

On the road towards this destination, I was educated additionally in the objective of providing prosperity to the Curaçao population. When we wrote down the first notes regarding the Prosperity Foundation, both Oswald and I made sure to include thoughts upon the need for spiritual well-being and education also. While doing this at that time, now some eight years ago, I was constantly positively surprised at how uncomplicated it was to get information on so called rich countries. Well developed countries by another definition. The G8 top industrial countries of the world in fact or simply the United States, Western Europe and Japan. Researchers in those countries have made it a premise to investigate and make available all kinds of data, that surely contribute profoundly to the well-being of their inhabitants. A prosperous person is certainly the one, who has, to paraphrase into that famous saying by a former US president ‘a car in every garage; a chicken in every pot’. But that same person lacks in prosperity if not adequately provided with worldly knowledge and spirituality. Availability of good information thusly is one more, and probably the final ingredient to the achievement of prosperity. I hope and know for certain, that the creation of this curaçao-encyclopedia is to contribute to that.

Section 2: Six steps towards final stage curaçao-encyclopedia
The first step entailed the digital translation of the text of the printed Encyclopedie Nederlandse Antillen, a task that was begun on December 4, 2006 and was recently cocncluded on November 15, 2007. We had projected a longer time for this section, but the work became smoother as we progressed.

The second stage is to include a photobook: The digital transformation of all the illustrations in the printed encyclopedia. Since the curaçao-encyclopedia is airborne already, we need not wait to make this photobook available to the public, we will be uploading material as we scan along. All the more so, since the first version of this photobook is to contain up to 1.500 illustrations.

The third and fourth steps are to be executed almost simultaneously. These will entail the updating of the data and the inclusion of new material. The Encyclopedie Nederlandse Antillen was originally introduced in 1969, and the most current version dates back to 1985. The information there then is almost a quarter century old, and needs to be urgently modernized. In addition, Curaçao has been subject to quite an extensive development in the past 23 years. There are new personalities, new projects, new developments. These need to be researched, documented, digitalized and made available on the website. It is quite an undertaking, but a very satisfying and learning process.

The final step into the creation of this most elaborate fountain of good information on Curaçao is the re-creation of the website with amongst others a sophisticated presentation and search function, plus the translation of the works into the other languages that are generally used on the island. We intend to do this translation in-house, that is if no other group rises up to take care of this formidable task in the meantime. Anybody out there willing to take this engagement onto their shoulders is welcome.

Section 3: Navigating the site: The search engine
There are two different search modes available to fascilitate your pursuit of information on the site.
Mode 1: This one is the more basic of the two options. Here the researcher would typically be interested in checking the frequency of appearance of a word inside the entire encyclopedia, one of the letter-groups into which it is divided (six groups of four words each) or just one of the 26 letters of the alphabet. The operation here is straightforward: Just activate the engine by pressing {control (ctrl) f = find}, followed by the corresponding word, and be prepared to take notes as the process of uncovering the word throughout the encyclopedia evolves.
Mode 2: This second search mode is quite a bit more elaborate, but it is to relieve the researcher who might become frustrated while searching not for a word, but for a specific topic of interest. The encyclopedia includes thousands of words, many appearing tens or hundreds of times, and mode 1 is clearly not the most efficient way of finding a topic. Mode 2 entails a more effective way, and it encompasses the following steps:
1. First the researcher needs to activate the letter-group of the particular topic of his / her interest, which is fascillitated by the fact, that the main information heading containing amongst others these six letter-groups, is in constant view while one is on the curaçao-encyclopedia site.
2. Secondly, he / she may narrow down the search by calling up the particular letter. All letter sections are headed by their letter, appropriately preceded  by a sign that says de letter! Since the researcher now is already in the correct group, navigating to the letter aspired for is simpler. Just type the search criteria de letter … into the search engine and along it zooms one there. If for example the researcher is looking for the article on Curaçao, and after activating the first letter-group (A-D) he / she in this next step would type either de letter c or just letter c to get to that section in the quickest possible way. For obvious reasons, it is not very efficient to just typing “c”! To make the voyage towards letters more interesting, a short description of it is included.
3. Next the researcher is now ready to find his / her topic. To fascillitate this process, the encyclopedia has been revised for the addition of the heading @: to every main article title and several subheaders also. Pay attention to the fact, that the punctuation mark used here is the so called mousetail and not the letter a! Pay attention to the presence of the colon also, which also needs to be included into this particular heaeder if the researcher wishes the search engine to navigate to this direction and not to the punctuation mark incorporated as part of an e-mail address. Here then is the easiest way of finding a particular topic in the curaçao-encyclopedia: if the researcher is looking for example for the topic “Curaçao” he / she would now type @: Curaçao (pay attention to the space between the header and the topic-word) and the search engine takes him / her there. In this particular example of the topic Curaçao, the researcher may find that even after following steps 1 and 2, that there is still one slight detour, but imagine looking up Curaçao in mode 1, and the benefits of using the second option are quite evident. There is another slight problem with the word Curaçao, which we will speak about below. This has to do with the special punctuation mark ç.

4. To make the search for main and sub topics easier, we have also revised the encyclopedia for a division of long articles into pieces. Read more about this also in the upcoming part.

The definition of topics to be hunted for also presents some difficulties. Some examples: Since for the time being there is not going to be a translation, local researchers who favor Papiamentu are forced to search for Curaçao instead of Kòrsou, which is the Papiamentu translation of the name of the island. But how are we to search for the former Antillian airline company for example? Is it ALM, A.L.M. or Antilliaanse Luchtvaarmaatschappij? And how do we go about dealing with titles that feauture those strange words from especially Papiamentu or Spanish origins, that feature strange symbols? Our fascillitating program here again comes to the rescue:
• the researcher will find references towards the correct direction in the case of alternative titles. An example: The encyclopedia article about the national theather is entitled Centro Pro Arte instead of the Sentro Pro Arte that advocates of Papiamentu might be tempted to use. Pay attention to the first letter c versus s! If looking first for Sentro Pro Arte he / she is to find a reference towards Centro Pro Arte.
• A large number of standard to the Encyclopedie Nederlandse Antillen article titles have been extended with additional descriptions, in the way we assume a researcher may be looking for the topic. Each of course preceded by the header @:. For example, the standard writing format for that high profile Curaçao politician in the Encyclopedie Nederlandse Antillen is Gomez, Moises Frumencio da Costa. We have extended that to look as follows:
@: Gomez, Moises Frumencio da Costa / @: Doktoor Moises Frumencio da Costa Gomez / @: Doktoor da Costa Gomez / @: Moises da Costa Gomez / @: Frumencio da Costa Gomez.
As can be seen, each preceded by the @: heading. In this way the researcher is sure to find the topic very very quickly. By updating the layout in this way, we were able to eliminate several references, which has made for a better looking layout also.
• and what about those strange words that feature strange symbols from especially Papiamentu and Spanish backgrounds? For this we invented first a goede schrijfwijze woordenlijst (how-to-write-words-good list) that also features names. Some examples: The correct word is aloë not aloe; biná no bina, koloniër not kolonier, but also María  no Maria and even (landhuis) Savonèt and not Savonet. We strongly advise the researcher to check this list at Hoofdstuk 5 (chapter 5)
• In addition we include a list of how to write those symbols, so that the researcher does not need to despair anytime he fronts one of these strange words

Finally: As indicated above, some of the encyclopedia articles are very long. Geschiedenis van de Nederlandse Antillen and  Bevolking van de Nederlandse Antillen are two that come to mind. The researcher here might not just be on the look for the main article, but rather for a subtopic. He / she then wants to know quickly about the whether and where of the appearance of that subtopic. Or the indiscriminating researcher just wants to get an idea beforehand of what is included. For this, we have subdivided these long articles into sections (in Dutch) as follows: hoofdstuk; sectie; paragraaf; deel, grouped at the beginning in an inhoudsopgave (table of contents). To navigate effectively within the topic, it is best for the researcher to use the same arrangement included in this table of contents.

After a while, and with the experience acquired through this information, the researcher is going to find, that he / she can navigate very quickly through the site by simply activating the @: header followed by the subject title into the search engine immediately after clicking the particular lettergroup. The above recommendations then become superfluous. But as they say: If all else fails, follow instructions, and remember, that the encyclopedia still needs to be updated and extended. So, if you are unable to find a particular subject, then maybe it just has not been included yet. If you let us know about this subject, we may be able to direct you to the proper location for information. Or if  you have additional information upon topics already in the curaçao-encyclopedia, you may want - and we would certainly appreciate that - to share it with us? Be sure then to contact us through the mechanism included.

Section 4: Accreditation
An encyclopedia is not a project that is executed by one man alone, even if this first edition  of the curaçao-encyclopedia has been undertaken by just one person. But just as soon as the website construction more people had to be involved:
Jora de Jong and her artists at Spin Webdesign to whom we found it appropriate to extend a special word of thanks at the beginning (welcome section) already.
Certainly the printed Encyclopedie Nederlandse Antillen, that lies at the basis of this digital version was a project that involved a lot of people. The first version appeared in 1969, and the most recently revised one dates back to 1985. It was introduced by the late
Dr. René A. Römer, amongst others, ex governor of the Netherlands Antilles, and presided by another illustrious Curaçao citizen, Dr. Jules Ph. De Palm. The original production also includes a list of the other collaborators, which we will in time include on this site. At this place, we would like to extend a most sincere word of gratitude to them for this outstanding work

Section 5: You too can collaborate in extending the curaçao-encyclopedia / end words
Every researcher or interested reader can contribute material. Preferably in digital form, but we also accept printed, typed, and even written data, as long as our scanner is able to process the information, however. We prefer contributions in Dutch, but we also accept those in one of the other three languages, that are generally spoken on the island: Papiamentu of course, but also English and Spanish. This material will be processed in the same language as delivered (for the time being, there will not be a translation of the basic material), yet it is going to be included in the encyclopedia using a Dutch alphabetical sequence. Meaning that the researcher needs to be able to find his / her way in that language, especially for none name topic titles or bring along his own translator. As indicated before, we will eventually translate the curaçao-encyclopedia in the other languages common to the island, and in the meantime we will do our utmost to accommodate researchers who have no proficiency in Dutch. You may always contact us through the contact-mechanism with your requests, and we will be glad to help as far as we can. That our translation of the encyclopedia into other languages is to take time, by no means should entail, that this part of the project should wait. Anyone out there, who thinks being able to do the job or to suggest a way in which we can do the translation earlier is welcome to react.
I am very proud of having had the privilege of translating the printed work of the patriarchs into this digital expression. Even from this moment on, valuable information on Curaçao especially can be had here. Very soon, this site is to be a goldmine, to which you are sure to return frequently, as you are converting it into your own useable tool for investigating beloved Curaçao

Hitzig Bazur
Januari 8, 2008

Hoofdstuk 4: Inleiding in het Spaans

@: Introduccion en Espanol

Capitulo 4: Introduccion Español – esta en proceso!


Hoofdstuk 5: Goede schrijfwijze woordenlijst
Voor m.n. Papiamentu en Spaanse woorden met speciale leestekens. Voor hoe deze speciale leestekens in een letter te verwerken zie Hoofdstuk 6 ‘Schrijfwijze speciale leestekenslijst

1. abusado   =  abusadó
2. aichi   =  aíchi   
3. aloe   =  aloë
4. anchok   =  anchòk
5. bacterien   =  bacteriën
6. basora cora / kora  =  basora kòrá
7. berde   =  bèrdè
8. bina   =  biná
9. Brazilie   =  Brazilë
10. cas cora   =  cas còrá
11. commerciele  =  commerciële
12. cooperatie  =  coöperatie
13. controle   =  côntrôle
14. curacao   =  Curaçao
15. (Landhuis) Daniel  =  Daniël
16. desu   =  desú
17. dia   =  día
18. domacasse  =  domacassé
19. ecole   =  ecôle
20. Efrain Jonckheer  =  Efraín J…
21. eze   =  èzè
22. famia   =  famía
23. famia yega  =  famía yegá
24. financiele   =  financiële
25. financien   =  financiën
26. fogon   =  fogón
27. fruteria   =  frutería
28. (Landhuis) Gaito  =  Gaïto
29. galina   =  galiña
30. (Landhuis) Girouette =  Girouëtte
31. grastelchi  =  grastèlchi
32. grunings   =  grünings
33. (Landhuis) Hel  =  Hèl
34. hofi   =  hòfi
35. hygiene   =  hygiëne
36. iha   =  ihá
37. indier   =  indiër
38. Israel   =  Israël
39. Juancho Everts  =  Juancho Evertsz
40. kalalu   =  kalalú
41. kalambe   =  kalambé
42. karbon   =  karbón
43. karpinte   =  karpinté
44. keshi yena  =  keshi yená
45. kolibri   =  kolibrí
46. kolonier   =  koloniër
47. konenchi   =  konènchi
48. korko   =  korkó
49. korkoba   =  korkobá
50. Korsou   =  Kòrsou
51. kria   =  kría; kriá
52. kriansa   =  kríansa
53. Kristof   =  Kristòf
54. kui   =  kuï
55. kuihi   =  kuíhi
56. lagaru   =  lagarú
57. lagun   =  lagún
58. laraha   =  larahá
59. Leito   =  Leíto
60. loge   =  loge
61. mahok   =  mahòk
62. mais   =  maïs
63. (Landhuis) Malpais  =  Malpaïs
64. mangusa   =  mangusá
65. Maria   =  María
66. Mikve Israel  =   Mikvé Israël
67. mofi   =  mòfi
68. notariele   =  notariële
69. officiele   =  officiële
70. orchideeen  =  orchideeën
71. orea   =  oréa
72. pakus   =  pakús
73. palu di   =  (ook) pal’i
74. pana   =  paña
75. parasol   =  parasòl
76. patient   =  patient
77. pechi   =  pèchi
78. piedra   =  piëdra
79. piska   =  piská
80. piskechi   =  piskèchi
81. plumeria   =  plumería
82. promente   =  promèntè
83. promenton  =  promentòn
84. robeki   =  robèki
85. Romer   =  Römer
86. rudia   =  rudía
87. (Landhuis) Savonet  =  Savonèt
88. senora   =  señora
89. sloke   =  sloké
90. Surnam   =   Sürnam
91. tienda   =  tiënda
92. tranke   =  tranké
93. warwaru   =  warwarú
94. wayaka   =  wayaká
95. yakumenchi  =  yakumènchi
96. yorki   =  yòrki
97. zone   =  zône


Hoofdstuk 6: Schrijfwijze speciale tekenslijst
Voor m.n. Papiamentu en Spaanse woorden met speciale leestekens. Voor een lijst van encyclopediewoorden die met een speciale leesteken worden geschreven zie de Hoofdstuk 5: Goede schrijfwijze woordenlijst

1. á  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 160
2. ç  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 135
3. é  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 130
4. è  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 138
5. ë  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 137
6. í  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 161
7. ï  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 139
8. ñ  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 164
9. ó  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 162
10. ò  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 148
11. ô  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 147
12. ü  =  (ingedrukt houden) alt gevolgd door 129

Dit zijn de belangrijkste tekens. Voor vragen en opmerkingen gelieve contact op te nemen via de bij "contact" aangegeven mogelijkheden.